Podle průzkumů si osmdesát procent lidí přeje zemřít doma. Ne vždy však máme prostředky a síly na to, splnit našim nejbližším jejich poslední přání. Možnou alternativou jsou buď domácí hospicová péče, nebo hospic lůžkový. Domácí hospicová péče v Hradci funguje, s druhou alternativou je to horší – lůžkový hospic chybí. Původně byly na stole dvě varianty, kde by hospic mohl vzniknout: buď rekonstrukcí staré nemocnice u Orlice, nebo výstavbou zcela nového areálu na „zelené“ louce. Varianta staré nemocnice nakonec vzala za své kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci. Teď hradecká diecézní Charita oslovila magistrát i hejtmanství s žádostí o převedení vhodného pozemku na výstavbu zcela nového objektu. Ten by měl čítat 15 lůžek. „Chceme, aby nebyl nový hospic poplatný době a spíše než nemocniční zařízení připomínal domácí prostředí,“ informoval ředitel hradecké diecézní Charity Jiří Stejskal a posteskl si nad současnou trnitou byrokratickou cestou, která zřejmě otevření nového hospice na Hradecku posune až za rok 2020.

Mobilní hospic v Hradci funguje, lůžkový chybí

Hospic v Hradci opravdu chybí. V současném systému razítek, povolení a lhůt je to však běh na velmi dlouhou trať. „Kdyby to bylo na mě, začnu s výstavbou zítra a otevřu za týden. Pokud získáme potřebný pozemek a začneme stavět za dva roky, tak můj optimistický výhled je, že nový hospic otevřeme někdy v roce 2023,“ dodal ředitel Jiří Stejskal, který má již vyhlédnuté pozemky.

A to již na městském, tak i krajském majetku. „Co se týče města, tak bych zatím nerad ta místa specifikoval. Na hejtmanství pak jednáme o převodu pozemku poblíž Stěžer,“ dodal ředitel Charity.

Podle něj je 15 lůžek pro město velikosti Hradce Králové dostačující.

„Po propočtech a jednáních s odborníky je 15 lůžek v kombinaci s domácí hospicovou péčí dostačující,“ vysvětlil počet lůžek Jiří Stejskal.

Mnoho pacientů si však v poslední době přeje odejít doma, v kruhu své rodiny.

Právě těmto lidem pomáhají domácí hospici, které někdy dokonce musí pacienty odmítat. Hradecká charita také jeden provozuje. Cílem domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení.

Tým Domácí hospicové péče Hradec Králové tvoří praktický lékař, lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky a pečovatelé, sociální pracovnice, psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníci.

Obecným problémem domácích hospiců je však financování. Zdravotní pojišťovny tuto péči v drtivé většině případů neproplácejí. Nadějí pro domácí hospice je nová úhradová vyhláška, která vstoupila v platnost od začátku letošního roku. Jenže docílit toho, aby pojišťovny péči proplácely, není jednoduché.

V Hradci Králové funguje domácí hospicová péče již pět let. A bez dárců by neobstála. „Roční rozpočet je kolem tří milionů korun. Dvě třetiny hradí pojišťovna a na zbytku se podílí lidé formou darů popřípadě jdou finance z tříkrálové sbírky,“ uvedl ředitel Oblastní charity Václav Hrček.