„Od deseti do šestnácti hodin se koná v 1. patře budovy číslo 50 na lůžkovém oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Den otevřených dveří pro zaměstnance a širokou veřejnost. Všechny srdečně zveme," uvedl Pavel Dostál, zástupce přednosty pro intenzivní péči.

Klinika poskytuje anesteziologickou péči ročně u zhruba 16 000 výkonů. Počátky anesteziologického pracoviště v nemocnici se píší od 40. let 20. století, kdy vznikala spolu s rozvojem chirurgických oborů potřeba specializace lékařů poskytujících anesteziologickou a intenzivní péči. V roce 1952 doktor Fizély soustředil pod svým vedením nepočetnou skupinu lékařů, kteří poskytovali anesteziologickou službu pro potřeby nemocnice.

Vlastní anesteziologicko-resuscitační oddělení bylo 
zřízeno v roce 1961. V roce 2008 zahájilo činnost v budově Emergency nové resuscitační oddělení KARIM.