Pedagogická fakulta si vyhradila na případné budoucí studenty čas od 9 do 14 hodin, a to na veškerých svých pracovištích. Fakulta informatiky a managementu přivítá zájemce dopoledne od 8.30 do 12.30 hodin. Další z fakult hradecké univerzity, filozofická fakulta, se bude prezentovat v objektu společné výuky od 8.30 do 12.30 hodin. Akademický senát pedagogické fakulty bude také v letošním roce volit nového děkana. Na výběr má ze tří kandidátů, jimiž jsou Martin Bílek, současný děkan Vladimír Jehlička a Daniel Toth.
 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ VROCE 2008

STUDIJNÍ PROGRAMY A STUDIJNÍ OBORY UHK

Vnásledujícím přehledu jsou uvedeny bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy a studijní obory akreditované na UHK ke dni 31.10.2007, do nichž budou přijímáni uchazeči o studium vroce 2008.

Vpřípadě udělení akreditací pro další studijní programy a studijní obory po 31.10.2007 budou nové studijní programy a studijní obory do přehledu doplňovány.

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 29.02.2008

Dny otevřených dveří na fakultách Univerzity Hradec Králové:

7. 12. 2007a 11. 1.2008 Fakulta informatiky a managementu

11. 1. 2008 Pedagogická fakulta

11. 1. 2008Filozofická fakulta

Vysvětlivky kpřehledu:

Forma: prezenční (P) – kombinovaná (K) forma studia

Doba: standardní doba studia v letech

Fakulta:fakulta realizující studijní obor:

FHS Filozofiká fakulta http://www.uhk.cz/fhs

FIMFakulta informatiky a managementu http://www.uhk.cz/fim

PdF Pedagogická fakulta http://www.uhk.cz/pdf

Bližší informace o studijních programech a studijních oborech včetně pojetí přijímací zkoušky a o požadavcích kní najdete na webových stránkách té fakulty, která studijní obor uskutečňuje.

STUDIJNÍ PROGRAMY A STUDIJNÍ OBORY UHK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VROCE 2008

Studijní programForma Doba Fakulta

Studijní obor

Bakalářské studijní programy a studijní obory (standardní doba studia = 3 roky):

B 1103 Aplikovaná matematika

Finanční a pojistná matematika P 3 PdF

B 1501 Biologie

Systematická biologie a ekologie P 3 PdF

B 1701 Fyzika

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika P 3 PdF

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika K 3 PdF

B 1802 Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika P 3 FIM

Aplikovaná informatika K 3 FIM

B 3928 Technická podpora humanitních věd

Aplikované technologie varchívnictví P 3 FF

Počítačová podpora varcheologii P 3 FF

B 6101 Filozofie

Filozofie a společenské vědy P 3 FF

B 6208 Ekonomika a management

Finanční management P 3 FIM

Finanční management K 3 FIM

Management cestovního ruchu P 3 FIM

Management cestovního ruchu K 3 FIM

Sportovní management P3 FIM

B 6209 Systémové inženýrství a informatika

Informační managementP 3 FIM

Informační management K 3 FIM

B 6701 Politologie

PolitologieP 3 FF

Politologie K 3 FF

B 6731 Sociální politika a sociální práce

Sociální a charitativní práce P 3 PdF

Sociální a charitativní práce K 3 PdF

Sociální práce P 3 PdF

Sociální práceK 3 PdF

Sociální práce ve veřejné správě K 3 PdF

B 7105 Historické vědy

Archeologie P 3 FF

Archivnictví – historie P 3 FF

Archivnictví – historie K 3 FF

Prezentace historických věd P 3 FF

B 7202 Mediální a komunikační studia

Jazyková a literární kultura P 3 PdF

Jazyková a literární kultura K 3 PdF

B 7310 Filologie (dvouoborové studium vkombinaci oborů této skupiny)

Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk P 3 PdF

Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk P 3 PdF

Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk P 3 PdF

Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk P 3 PdF

B 7505 Vychovatelství

Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport P 3 PdF

Sociální pedagogika se zaměřením na etopediiP 3 PdF

Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii K 3 PdF

B 7506 Speciální pedagogika

Sociálně výchovná péče o smyslově postižené P 3 PdF

Výchovná práce ve speciálních zařízeních P 3 PdF

Výchovná práce ve speciálních zařízeních K 3 PdF

B 7507 Specializace vpedagogice (dvouoborové studium vkombinaci oborů této skupiny)

Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníP 3 PdF

Biologie se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníP 3 PdF

Fyzika se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Historie se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Chemie se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Informatika se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Matematika se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Řízení sboru P 3 PdF

Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníP 3 PdF

Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Základy matematiky se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

Základy techniky se zaměřením na vzdělávání P 3 PdF

B 7507 Specializace vpedagogice (jednooborové studium)

Grafická tvorba – multimédia P 3 PdF

Náboženská výchova P 3 PdF

Náboženská výchova K 3 PdF

Sbormistrovství chrámové hudby P 3 PdF

Sociální komunikace ve státní správě K 3 PdF

Sociální patologie a prevence P 3 PdF

Sociální patologie a prevence K 3 PdF

Textilní tvorba P 3 PdF

Učitelství praktického vyučování K 3 PdF

Učitelství pro mateřské školy P 3 PdF

Učitelství pro mateřské školy K 3 PdF

Uměleckořemeslné textilní disciplíny P 3 PdF

Magisterské studijní programy a studijní obory (se standardní dobou studia pět let):

M 6209 Systémové inženýrství a informatika

Informační management P 5 FIM

M 7503 Učitelství pro základní školy

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – anglický jazykP 5 PdF

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – francouzský jazyk P 5 PdF

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – německý jazyk P 5 PdF

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – ruský jazyk P 5 PdF

Učitelství pro 1. stupeň ZŠP 5 PdF

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ K 5 PdF

Navazující magisterské studijní programy a studijní obory (se standardní dobou studia dva roky):

N 1802 Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika P 2 FIM

Aplikovaná informatika K 2 FIM

N 6209 Systémové inženýrství a informatika

Informační management P 2 FIM

Informační managementK 2 FIM

N 6701 Politologie

Politologie – africká studia P 2FF

Politologie – africká studia K 2FF

Politologie – latinskoamerická studia P 2 FF

Politologie – latinskoamerická studia K 2 FF

N 6731 Sociální politika a sociální práce

Sociální práce P 2 PdF

N 7105 Historické vědy

Historie P 2 FF

N 7506 Speciální pedagogika

Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení P 2 PdF

Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení K 2 PdF

N 7507 Specializace vpedagogice

Sociální pedagogika P 2 PdF

Sociální pedagogika K 2 PdF