S koncem roku už finišují práce na posledních projektech. Mezi ně Galerie moderního umění v Hradci Králové či hradecká lokalita Slunná loučka.

V Hradci Králové do Integrovaného plánu rozvoje města zařadili kromě velkých a nákladných projektů i několik menších. „Městu se dařilo velmi pěkně a navíc účelně vyčerpat evropské peníze. Navíc s přispěním Královéhradeckého kraje jsme si díky podpoře z ROP Severovýchod opravdu pomohli k rekonstrukcím a stavbám, které bychom jinak jen velmi obtížně a omezeně realizovali," uvedl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Evropské peníze tak stály za rekonstrukcí hradeb i teras pod kanovnickými domy, za proměnou domu U Špuláků, sportovního areálu Bavlna anebo za vznikem lávky přes Orlici u zimního stadionu. Tím největším projektem zařazeným do IPRM Hradec Králové se však stala kompletní přeměna areálu bývalé továrny Vertex. Evropské prostředky vynaložené na tento projekt činily více než 129 milionů korun. Dnes slouží industriální prostor vzdělávání, výstavám a hlavně čtenářům. Vzniklo zde Centrum celoživotního vzdělávání a především tu našla domov městská knihovna.

Hradec Králové měl nakonec možnost vyčerpat oproti původním předpokladům o 120 milionů více. „Po analýze jsme zjistili, že město má v zásobě velké množství kvalitních projektů, které je možné realizovat. Vzhledem k tomu, že v rámci oblasti podpory, z níž byly IPRM financovány, zůstávaly ještě volné finanční prostředky, byla Hradci Králové dána možnost tyto vyčerpat," upřesnila Lenka Vašátková, , ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.

Nyní i tady vše směřuje do finále a těsně před dokončením je revitalizace území Slunná loučka. Na ni má město přislíbenu dotaci z ROP Severovýchod ve výši 4 miliony korun. Mnohem větším projektem je rekonstrukce Galerie moderního umění Hradec Králové. Stavební práce jsou již ukončeny a nyní se postupně do nových prostor, které mají znovu nádech první republiky, vrací život. Stěhování mobiliáře a dalších nutných věcí zabere ještě nějaký čas. Slavnostně otevřít by se měla na jaře příštího roku. V tomto případě byla dotace z ROP Severovýchod 52,9 milionů korun. Hradec Králové do svého IPRM zařadil celkem 20 projektů.