Celkem vyšly na 71 milionů korun. Město se podílelo částkou 21 milionů.

„Letos máme spousty dalších plánů. Do května bychom rádi dokončili hasičskou zbrojnici. Mělo by se také začít na projektových pracích Krňovické křižovatky a s tím související cyklostezky Třebechovice – Krňovice," vyjmenovává jednotlivé plány pro rok 2014 Jiří Němec, starosta města.

Nové muzeum láká

Nejvýznamnější investicí loňského roku je dokončení výstavby nové budovy Třebechovického muzea betlémů. To se do budovy za 46 milionů, které obci poskytla Evropská unie, přestěhovalo v září. Městský rozpočet přispěl samozřejmě také – částkou 3,9 milionů korun.

„Muzeum získalo konečně kvalitní zázemí," děkuje jeho ředitelka Silvie Dušková.

Třebechovické muzeum se může pyšnit unikátním Proboštovým betlémem – národní kulturní památkou. Více než stoletá dřevořezba prochází od roku 2012 restaurátorským zásahem.

„Zatím se opravilo několik nefunkčních pásů a mechanismus kukačky. Betlém však potřebuje generální opravu – je potřeba zpevnit konstrukci, rozvolněné kulisy a další nepohyblivé pásy," vypočítává Dušková.

Nákladná rekonstrukce nyní závisí na Ministerstvu kultury a kraji, instituce, které město žádá o dotaci.

Od září se na betlémy přišlo podívat 23 tisíc návštěvníků. Jen v prosinci jich bylo kolem 16 tisíc. Vysoký počet platících by kulturní zařízení rádo udrželo i v budoucnu. Proto také plánuje několik zajímavých akcí. „Chystáme řadu projektů. Třeba model Třebechovic za doby Josefa Probošta," prozrazuje ředitelka.

Plány? Velkolepé

A čeho se letos Třebechovice ještě dočkají? Třeba rozšíření kamerového systému. Ten  strážníkům výrazně pomohl 
s místní problematickou romskou menšinou. Městská policie tu funguje už dva roky a kromě kamer využívá i několik fotopastí.

„Pomohly nám chytit pachatele přímo při činu," pochvaluje si strážník místní městské policie Jiří Pospíšil. Některé pasti tu mají nainstalované na hřbitově, jiné v odpadkových koších – kontrolují ty, kdo neplatí za popelnici a odpadky vyhazují do košů, které k tomu nejsou určeny.

Město by letos rádo opravilo i dvě křižovatky – Štěnkovskou a tu u restaurace Felicita, těsně před Třebechovicemi, na silnici směrem na Hradec. „Vyvineme maximální úsilí, aby investor – Ředitelství silnic a dálnic – zrealizoval tuto rekonstrukci," slibuje starosta.

Jenže to není všechno. Pokud se podaří získat státní finance, nový kabátek dostane i severní pavilon základní školy – v plánu je zateplení a výměna oken.

Další rekonstrukce nemine ani „kulturák". Ten se dočká nových vstupních prostor, příjezdové cesty i parkování.

Investice v roce 2013? Třebechovice loni opravily „kulturák", školy i silnice
- Bezpečnost a pořádek: 10 nových fotopastí, kvalitní kamery. Zahájena přestavba bývalé továrny na hasičskou zbrojnici – 8,2 milionu.

- Školy: Rekonstrukce pavilonu II. stupně základní školy – 8,2 milionu. Oprava pavilonu I. stupně základní školy – 5,6 milionu. Opravy střechy mateřské školy v Tyršově ulici – 394 tisíc.

- Doprava: Rekonstrukce křižovatky vjezdu do průmyslové zóny ze silnice 1/II – 10,7 milionů. Oprava ulice Na Kuchyňce – 2,34 milionu.

- Sport a kultura: Dětské hřiště – 650 tisíc korun. Budova Třebechovického muzea betlémů – 46 milionů. Rekonstrukce kulturního domu – 573 tisíc.

- Zeleň: odvodnění  části lesoparku Bor – 104 tisíc korun. Regenerace zeleně města – 625 tisíc. Propustky vodoteče ve Štěnkově – 355 tisíc.

Veronika Skřivanová