„Připravujeme například spolupráci s kolegy v Etiopii. Nejdále je zde Filozofická fakulta, ale podílejí se i ostatní. Dobré vztahy máme také v Malajsii, kde jsou na stáži dva studenti doktorandského studia fakulty informatiky a managementu. Je to skvělá příležitost, aby se zaměstnanci i studenti dostali do zahraničí a získali zkušenosti. I v pohádce šel hloupý Honza do světa a vědomosti pak zúročil doma," přidal příklad profesor toxikologie Kamil Kuča, který v minulosti šéfoval Centru transferu biomedicínských technologií hradecké fakultní nemocnice.

A právě tam nasbíral zkušenosti s jednáním s firmami a získáváním financí. „Bylo by ideální, aby studenti během výuky pracovali v soukromé firmě. Po škole by se jim se zmínkou o této činnosti v životopise hledalo uplatnění snadněji a měli by lepší pozici na trhu práce," dodal Kuča.

Mravenčí práce při hledání partnerů

V současné funkci prorektora je Kamil Kuča na UHK zodpovědný za vědeckou činnost. „Chci, aby v dohledné době něco znamenalo, pokud člověk řekne, že je z Univerzity Hradec Králové. Základem je mít prestižní partnery, začít ale musíme odspodu, Oxford na nás zatím nečeká s otevřenou náručí. Výhodou UHK je, že není obrovská a dá se s ní dobře manévrovat v českém rybníčku. Také musíme zlepšit kvalitu jazyků studentů. To jde ruku v ruce se zahraničními stážemi. Sice jsme v České republice, ale také v Evropské unii a kdokoliv se může účastnit konkurzů o práci kdekoliv," vysvětlil prorektor.

Jeden projekt 
pro všechny

Co se týká projektů, chtěl by se zaměřit na stáří. Seniorů kolem nás stále přibývá a produkty se tak musí zaměřit na tuto cílovou skupinu. „Na to jsem začal myslet už dříve. Fakulty by se zaměřily na jedno téma, ale každá by dělala to, co umí nejlépe. Na Přírodovědecké fakultě by mohli vyvíjet nové léky na Alzheimerovu chorobu, informatici zase přizpůsobovat smartphony pro seniory či vymyslet chytré domy, kde se třeba zapnou rolety při svitu sluníčka, sledování fyziologických funkcí přes wi-fi pomocí náramků (wearables) a podobně.

Pedagogická fakulta má zase Univerzitu třetího věku, Filozofická by se mohla zabývat mezigeneračním předávání know-how a pro Ústavu sociálních věd je tato problematika nejbližší," poukázal na své vize Kuča.

Podle něj se totiž v budoucnu budou muset univerzity profilovat, nebudou mít šanci obsáhnout všechny směry. Díky spojení s Fakultní nemocnicí, Lékařskou fakultou, Farmaceutickou fakultou a Fakultou vojenského zdravotnictví i několika středními školami, zaměřenými na medicínu se jako další obor nabízí právě zdraví.

Profesor Kamil Kuča kandiduje také na rektora UHK, který se bude volit 10. února. O funkci se také uchází profesor Martin Bílek, proděkan Přírodovědecké fakulty pro rozvoj, mobility a vnější vztahy a docent Petr Grulich z Filozofické fakulty, současný prorektor pro vnitřní záležitosti UHK.