V dobách, kdy v Evropě převládal absolutismus, se Polsko-litevská unie odlišovala svým důrazem na občanskou svobodu a participaci. Výsledkem téměř čtyř století evoluce této velké raně novověké republiky byla první moderní ústava v Evropě, schválená 3. května 1791 ve Varšavě. Venkovní výstava, která vznikla k 230. výročí této historické události, přibližuje příběh republiky dvou národů. Ukazuje ji jako významnou součást svébytné identity tohoto regionu, kterou nedokázala narušit ani následující dvě století cizího útlaku.

Svíčkový pochod studentů připomněl v Hradci Králové 17. listopad
FOTO: Svíčkový pochod studentů připomněl v Hradci Králové 17. listopad

Zároveň je expozice i pozváním na místa, jež jsou s její historií spjata.