Další počítače a notebooky plánují darovat i v následujícím období. „Tuto aktivitu koordinuje královéhradecký spolek Mluvme spolu, kterému formálně počítače darujeme. Oni následně PC sestavy kompletují a distribuují tam, kde je třeba. Mnoho lidí možná ani netuší, jak složitě zejména matky samoživitelky zápasí s finanční situací, která jim neumožňuje zajištění techniky pro distanční vzdělávání pro jejich děti. Naším úkolem je jim pomoci,“ říká prorektorka UHK pro strategii a rozvoj Pavlína Springerová.

V minulém týdnu tak UHK darovala na čtyři desítky počítačů, další se připravují. Jako málo využívané je vyřadila Fakulta informatiky a managementu a Přírodovědecká fakulta UHK.

„Další notebooky v následujícím období chystá stejným způsobem věnovat i Filozofická fakulta UHK, zamíří od nás pravděpodobně do dětských domovů,“ přidává se děkan FF UHK Jan Prouza. „Cílem je samozřejmě zabránit prohlubování vzdělávací propasti dané socio-ekonomickou nerovností v současné společnosti zatížené koronavirovou pandemií. Vedle darovaných počítačů univerzita opět vyzvala studenty, aby pomáhali, kde mohou. První vlnu jsme zvládli dobře a my jsme opět připraveni pomáhat i nyní,“ doplňuje rektor UHK Kamil Kuča.