„Představili jsme informace o studijních programech, požadavcích na přijetí, profilu absolventa, předpokladech uplatnění a možných pracovních pozicích, ale také informace o možnosti studia v zahraničí,“ uvedli zástupci kateder.

Zájemci si mohli pohovořit se studenty univerzity a seznámit se s činností zdejších studentských organizací. V administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením pomohly referentky ze studijního oddělení.