„Na oba dny jsme pro uchazeče o studium připravili nabitý a živě vysílaný program kombinující jak faktické informace o studiu, tak praktické rady vzhledem k bydlení v Hradci Králové, cestování s naší univerzitou či získávání praxe již během studia,“ přibližuje online Dny otevřených dveří prorektorka UHK Pavlína Springerová, která se sama jako host vysílání zúčastní.

První část programu bude živě vysílána prostřednictvím Facebooku a půjde o komponovaný program, v rámci kterého ve „Studiu UHK“ moderátor představí děkany jednotlivých fakult, představitele studentských spolků či úspěšné absolventy.

Druhá část bude patřit nabídce jednotlivých oborů a programů. Každá fakulta připravila prostřednictvím MS Teams prezentace pracovišť.

„Uchazeči na našem webu najdou link a jednoduše se připojí do virtuální místnosti podle toho, co by u nás mohli studovat. Tady se potkají s našimi vyučujícími a mohou se jich přímo ptát na vše, co je vzhledem ke studiu zajímá,“ pokračuje prorektorka UHK pro strategii a rozvoj Pavlína Springerová.

V pátek 8. ledna začíná program ve 14:00 zmiňovaným živě vysílaným pořadem na FB profilu Univerzity Hradec Králové. V sobotu 9. ledna pak mohou návštěvníci virtuálních dnů otevřených dveří UHK program zhlédnout od 9:00 tamtéž. Přednášky jednotlivých oborů v rámci MS Teams startují se začátkem streamu na FB, odkazy na jednotlivé místnosti najdou návštěvníci na webu UHK - www.uhk.cz/dod.