V sobotu jsou univerzitní prostory otevřeny od 9 do 12 hodin. Program je, kromě informací o studiu, doplněn o přednášky, workshopy a další poutavé akce.