Kromě odborných přednášek, workshopů, seminářů a konferencí můžete navštívit divadelní nebo hudební představení, výstavy, zhlédnout prezentaci studentských prací. Pomyslným „vrcholem“ události je udělení čestného doktorátu a Zlaté medaile Univerzity Hradec Králové Marku Ebenovi v oblasti česká literatura, a to již tuto středu 23. března od 14:00 v aule univerzity v Hradecké ulici.