Ďáblova bible neboli Codex gigas vznikla pravděpodobně počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Jedná se o největší rukopisnou knihu světa. Hmotnost celého kodexu je 75 kilogramů. Lidový název bible získala podle ilustrace čerta. Originál rukopisu je uložen v knihovně ve Stockholmu.

Na hradecké univerzitě si zájemci mohou prohlédnout jedinou kopii knihy. Bibli s výjimečným vyobrazením ďábla univerzita vystavuje v Galerii T v budově A v areálu Na Soutoku. Výstava potrvá až do 24. března. Akci pořádá Studentský historický klub UHK.