Hradec Králové (UHK) čeká volba rektora na nové čtyřleté období. Členové akademické obce univerzity mohli odevzdávat své návrhy na kandidáty do středečního poledne. Krátce po dvanácté hodině si volební komise vyzvedla zapečetěné obálky, zkontrolovala, zda kandidáti vyhověli všem požadavkům a sestavili volební listinu.

Akademický senát Univerzity Hradec Králové vyhlásil volby 7. prosince a od té doby se zaregistrovali tři kandidáti. Volební komise následně seznámila členy akademického senátu i akademické obce se jmény kandidátů.

„O zvolení se uchází v abecedním pořadí Martin Bílek, proděkan Přírodovědecké fakulty pro rozvoj, mobility a vnější vztahy. Druhým registrovaným kandidátem je Petr Grulich z Filozofické fakulty, současný prorektor pro vnitřní záležitosti UHK. Třetím kandidátem je Kamil Kuča z Přírodovědecké fakulty a Fakulty Informatiky a managementu, aktuálně působící na UHK ve funkci prorektora pro tvůrčí činnost a vnější vztahy," oznámil po zasedání předseda volební komise Štěpán Hubálovský.

Volbě bude 10. února od 13 hodin v aule Objektu společné výuky předcházet shromáždění akademické obce UHK, na níž kandidáti představí své volební programy a budou moci odpovídat na položené otázky.

Současný rektor Josef Hynek předá funkci svému nástupci 30. června, po uplynutí svého druhého volební období, kdy podle zákona musí svou pozici uvolnit. Funkční období rektora je čtyřleté a stejná osoba může tuto funkci vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.

Kariéra Josefa Hynka na Univerzitě Hradec Králové započala v roce 1991, kdy zde nastoupil jako asistent na Katedru informatiky Pedagogické fakulty v Hradci Králové. O dva roky později stál u její přeměny na Fakultu řízení a informační technologie tehdejší Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové a v letech 1995 až 1997 byl jejím proděkanem pro studijní záležitosti, poté až do roku 2002 proděkanem pro vědu a rozvoj. Mezi lety 2002 a 2008 vedl po dvě volební období Fakultu informatiky a managementu UHK z pozice děkana. V únoru 2008 ho akademický senát zvolil kandidátem na rektora UHK, v květnu 2008 ho do této pozice jmenoval prezident Václav Klaus. V roce 2012 byl zvolen rektorem i pro druhé funkční období.

Budoucí rektor bude mít na co navazovat. UHK je mladou, ale již zavedenou vysokou školou, která si za éry Hynka upevnila své místo mezi ostatními školami.

Jednou z nejviditelnějších věcí je patrně postupně se rozšiřující kampus Na Soutoku, kde byla letos zahájena stavba objektu pro Přírodovědeckou fakultu v hodnotě zhruba 432 milionů.