Nové chodníky, přechody pro chodce či zastávky MHD. Rozsáhlou obnovou projde Úprkova ulice, avšak daň 
za komfort bude vysoká. Nejenže město a Královéhradecký kraj budou muset sáhnout hluboko do pokladen, ale komplikacím se nevyhnou ani řidiči.

Již ve čtvrtek se naplno rozjedou stavební práce, které by měly trvat sto třicet dní. Jejich termín ukončení je stanoven ke dni 
9. října třebaže původní plány byly odlišné. S rekonstrukcí se mělo začít již počátkem července, avšak vše zkomplikovalo zpožděné vydání stavebního povolení. Paradoxem pak zůstává, že o něj krajští zastupitelé zažádali již s ročním předstihem. Další prodlení nastalo v okamžiku, kdy byla plánovaná úprava ulice odsunuta z dnešního dne až na čtvrtek.

Společná investice kraje a města

Frekventovaná komunikace propojující centrum města 
s Malšovicemi a Malšovou Lhotou je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Ten investuje do rekonstrukce jedenáct milionů korun, které stoprocentně pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dalšími čtyřmi miliony korun pak přispěje město.

V rámci oprav ulice, jejíž omezení bude platit pro šoféry vozidel, cyklisty, cestující MHD a chodce, získá nový vzhled úsek dlouhý 587 metrů. Město vyladilo 
s Královéhradeckým krajem časové plány a do oprav se pustí souběžně. Výsledkem by pak měly být nové chodníky včetně odvodnění a sadových úprav, přechody pro chodce s přisvětlením 
a systémy pro odvedení dešťové vody. Nové podoby se dočkají i zastávky MHD, sjezdy k jednotlivým nemovitostem a místa pro krátkodobá odstavení vozidel.

Nová podoba ulice za cenu uzavírky

Důvodů 
k rekonstrukci ulice bylo hned několik. Silnice třetí třídy od II. silničního okruhu až po Malšovu Lhotu vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. S tím, že by dokončení prací jakýmkoliv způsobem změnilo způsob fungování dopravy, vedení kraje nepočítá.

„Stávající systém dopravy bude zachován, nedojde ani k žádným změnám ve směrových parametrech komunikace. Šířkové uspořádání silnice zůstane rovněž zachováno. Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení podkladní a krytové vrstvy. Součástí je i obnova odvodnění komunikace," uvádí ředitel Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Uzavírka zkomplikuje život i šoférům MHD

Komplikací však je, že jindy vytíženou dopravní tepnu čeká více než tříměsíční obousměrná uzavírka. Řidiče tudíž čeká objízdná trasa, které se nevyhnou ani linkové autobusy a vozy MHD. Objízdná trasa je navržena 
v Malšovicích a povede po trase ulic Náhon – Na Drahách – Úprkova a zpět.

Omezení provozu vozů MHD se týká linek číslo 11 a 17. Náhradní stanicí pro zastávku Úprkova se stane zastávka Na Kotli. Na objízdné trase bude MHD využívat zastávek Náhon 
a Husův pomník. Zastávka linky číslo 11 Malšovice – 
U Čechů bude přesunuta 
do ulice Na Drahách a bude sloučena s nástupní zastávkou pro linku číslo 7.

Vzhledem ke komplikacím, které budou s uzávěrkou dopravy souviset, předpokládá Dopravní podnik města Hradce Králové možná zpoždění. Pokud by však měla přetrvávat, je vedení Dopravního podniku připraveno okamžitě reagovat a zavést potřebná opatření.