Všechny stiskem ruky a přáním klidných dní přivítal ředitel školy Petr Lehký, A aby i on dal vážnost s nádechem nadhledu a lehkosti, toto vítání proběhlo v dobovém kostýmu, který krásně korespondoval s nedaleko stojícími veterány. Nad celou slávou pak v podobě zapůjčených obrazů bedlivě bděl sám propůjčitel jména školského zařízení – Joža Úprka.

Všichni návštěvníci pak mohli nahlédnout nejenom do historie školy, která v roce 1905 měla jen dvě třídy, které navštěvovalo bezmála 200 dětí, ale i do současnosti a blízké budoucnosti.

Kvízy a kantoři

A výběr má škola opravdu veliký. Kromě toho se celé oslavy nesly v duchu Komenského školy hrou. Nechyběly tak jak různé pokusy a kvízy, ale ani hudební doprovod, který zajistila skupina Kantoři.

O pochutiny v podobě buchet se postarali jak učitelé, tak i někteří rodiče.

A jelikož je jednička hlavním lákadlem všech žáků i učitelů, svěřil se ředitel školy, jak by tři oslavované jedničky rozepsal na vysvědčení: „Parta skvělých kantorů a zaměstnanců, to je ta největší jednička. Druhou jedničku si zaslouží děti a třetí vstřícní a úžasní rodiče."

Proč Úprkova?
Do roku 1928 je Úprkova ulice nazývána jako Hradecká silnice. V roce 1928 v obci Malšovice dochází k přečíslování domů. Škola, která do té doby měla číslo 51, v roce 1928 dostala číslo 1. ne 17. 6. v roce 1933 byla ulice napůl rozdělena. Polovina nesla jméno Masarykova a druhá Tyršova. V roce 1940 je ulice Úprkova nazývána Viktoria Straße. Od roku 1942 se ulice, ve které stojí malšovická škola, jmenuje Úprkova. Lze se domnívat, že jméno malíře lidových krojů Joži Úprky pro název ulice vybrali vlastenci, kteří chtěli ve válečných letech zviditelnit symbol českého národa.