Jednou ze škol, která nechala své dveře otevřené, byla Základní škola a Mateřská škola Úprkova. Vhradeckém regionu škola jako jedna zmála využívá grantová řízení a další možnosti financování, aby zlepšila výuku žáků istudijní prostředí. „Ke stávce jsme se nepřipojili, protože to bylo rozhodnutí učitelů. Sami si řekli, že zůstane škola otevřená, a já jejich rozhodnutí respektuji,“ uvedl ředitel základní školy PetrLehký.

Poznamenal však, že to neznamená, že by akci nepodporoval.

„Vpřípadě získávání peněz děláme něco navíc. Snažíme se peníze získat izjiných zdrojů, jako jsou granty. Tímto způsobem se podaří ušetřit nějaké peníze vrozpočtu, ze kterých pak mohu finančně ohodnotit učitele,“ vysvětlil ředitel.

Grantové peníze využívá škola především na financování kroužků pro děti, nebo velkých akcí, které pořádá.

„Tento systém je motivující ipro učitele. Musí sepsat dobrý návrh na grant, aby získali peníze na různé pomůcky, jež ve výuce používá. Děti si pak platí pouze kroužek jako takový a nemusí si kupovat pomůcky navíc. Tyto peníze pak slouží také na zaplacení odměny pro učitele,“ popsal motivační program PetrLehký.

Zpeněz navíc si škola v poslední době pořídila tiskařský lis, digitální fotoaparát nebo novou barevnou tiskárnu.

„Náročnost na administrativu je velká, ale stojí to za to. Vpříštím roce budou nastavena už přísnější pravidla především na ekonomickou stránku grantu. Přesto už teď mám na stole šest žádostí, které hodlám hned po Novém roce předložit,“ uzavírá ředitel.