Knihovna, které tu také sídlila, je dočasně přesunuta do nedalekého obecního objektu u obchodu Hruška. Úřad i knihovna tak stále mohou fungovat beze změny. A důvod toho všeho? Rekonstrukce.

„Objekt obecního úřadu má bohatou historii, ale špatné izolační vlastnosti. Proto obec požádala o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení budovy," uvádí na přesnou míru knihovnice Hana Böhmová.

Poslední akce, která se tak na úřadě uskutečnila, byla v předtermínu oslava MDŽ pro místní ženy (na snímku). „Toto setkání zpestřila svou přednáškou o čínské medicíně lektorka paní Eva Joachimová. Po této akci už došlo k vystěhování zařízení  budovy a předání stavební firmě," doplňuje Hana Böhmová. Firma v průběhu čtyř měsíců provede zateplení budovy. To bylo podpořeno v rámci Operačního programu životní prostředí.  Poslední oprava budovy obecního úřada proběhla v roce 2006. Při této rekonstrukci byly provedeny i opravy v knihovně.