Ta nastane v případě, že zemřelý nemá žádného dědice. Hotovost svázaná gumičkou byla uložena v kapse rybářské vesty. Zaměstnankyně ÚZSVM nález poctivě nahlásily a hotovost odevzdaly.

Již při předchozím soupisu majetku bylo přitom notářem nalezeno přes 40 000 korun ukrytých pod polštářem a 75 000 korun, které si s sebou zesnulý vzal do nemocnice.

Celková hodnota finančního majetku z této odúmrti přesahuje jeden milion korun včetně vkladů uložených v bance.

Nález 150 000 korun bude předmětem návrhu na dodatečné projednání dědictví.

A v případě, že také připadne státu jako odúmrť, stane se příjmem státního rozpočtu.