„Jednak tu budou pro případné nejasnosti členů volebních komisí, zda je volič, čekající ve volební místnosti oprávněn uplatnit své volební právo. V těchto případech úředníci ověří údaje v registru obyvatel, kde zjistí, zda může volič odvolit. Stejně tak budou občanům k dispozici na správním odboru úředníci, kteří případně vydají v nouzovém režimu občanský průkaz nutný pro výkon volebního práva v příslušném volebním okrsku," shrnuje úlohu sloužících úředníků na správním odboru jeho vedoucí Ľudmila Ducháčová.

Jakmile se v sobotu uzavřou volební místnosti a na magistrát začnou po sečtení hlasů přijíždět první volební komise a zástupci z obcí spadajících do hradeckého obvodu, vypukne v budově magistrátu pečlivě organizovaná činnost, spočívající v předávání dílčích volebních výsledků a materiálů od okrskových volebních komisařů.

Při tom bude pomáhat značný počet úředníků a pracovníků Českého statistického úřadu. Zaměstnanci úřadu budou přebírat i všechny přebytečné zapečetěné obálky či hlasovací lístky, ať už platné či neplatné, jejich povinností je vše seřadit a následně po nezbytně dlouhou dobu archivovat pod správným číslem volebního okrsku. Ve střehu budou také řidiči a odborníci přes výpočetní techniku.