Se zástupy žadatelů o nový občanský průkaz, kteří do Bydžova míří z okolních obcí a měst, se tamní úřad potýká už týdny. Důvodem dlouhých front je desetiletá vlna výměny starých typů průkazů, svou roli tu ovšem hraje i spádovost. Lidé z Chlumecka a Nechanicka to totiž mají do Bydžova blíž než do Hradce, kam úředně spadají.

Třetinu žadatelů tvoří přespolní

Město, které se pyšní zachovalou novogotickou radnicí ve svém středu, na davy lidí nestačí. Přespolní žadatelé už tvoří více než 30 procent, město proto před měsícem zaslalo prosbu na ministerstvo vnitra o další kabinu a o finanční dorovnání na navýšení úvazku. „Ministerstvo zatím vůbec nereagovalo. Situace je stejná, fronty jsou zejména v úřední dny. Žadatele z jiných obcí s rozšířenou působností zatím neodmítáme, bylo by to opravdu krajní řešení, mezi žadateli je i hodně seniorů," krčí rameny tajemnice úřadu Marcela Česáková.

Speciální plán zkrátí fronty

Nezvladatelný nápor se proto Bydžov rozhodl řešit po svém. Úředníci nebudou odbavovat zákazníky pouze za přepážkou,  radnice je vyšle „do ulic". „Pro obce, které spadají do našeho území, jsme připravili speciální program, kdy budeme v určené neúřední dny vyjíždět do jednotlivých obcí a nabírat žádosti o výměnu občanských průkazů ve spolupráci s místními obecními úřady," popisuje netradiční plán tajemnice a dodává, že tím se fronty zmenší a dojíždějícím občanům, kteří místně přísluší k Novému Bydžovu, navíc městský úřad zajistí příjemný servis.

S vlnou žadatelů o „nové plastové kartičky" se potýkají i další úřady. Královéhradecký magistrát v letošním roce opakovaně vyzýval, aby si lidé platnost svých „občanek" zkontrolovali.

Starší lidé měnili před třemi lety

„Vzhledem k tomu, že úřednice odbavují na přepážkách aktuálně značné množství starších spoluobčanů, kterým byly před deseti lety vyměněny průkazy za nové kartové zelené občanské průkazy, žádáme všechny občany, aby si zkontrolovali platnosti svých dokladů a včas se pro nový doklad dostavili," připomíná vedoucí správního odboru hradeckého magistrátu Ľudmila Ducháčová. Největší nápor úředníci ale teprve čekají. Zkušenosti z minulých let napovídají, že lidé nechávají výměnu dokladů na poslední chvíli, největší nával lze tak očekávat na konci roku.