„Vybrané služby si senioři objednají a pracovník v dohodnutou hodinu přijde k nim domů a záležitost s nimi vyřídí,“ upřesnila princip tajemnice městského úřadu Marcela Česáková.

Služba bude poskytována zcela zdarma. Jediné peníze, které si budou muset lidé připravit jsou správní poplatky, jež by zaplatili i na radnici. Vyřídit bude možné změny v evidenci motorových vozidel, výměnu občanského průkazu, ověření podpisu nebo zažádat o dávku pro zdravotně postižené.