„Soutěž Vesnice roku umožňuje nahlédnout do každého koutu našeho venkova. Vidíme, jak s úctou a respektem všechny obce přistupují k historickému bohatství, k tradicím, s jakou přirozeností podporují spolkový, společenský a sportovní život, s jakou péčí se věnují zeleni a ochraně životního prostředí, a že promyšleně a prakticky připravují plány, investují a tím vším dělají ze svých vesnic krásná místa nejen pro bydlení, ale hlavně pro život,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.