Výměnu osvětlení za úspornější město připravuje ve spolupráci s technickými službami. Prvním krokem by měla být projektová příprava, její vypracování na svém středečním zasedání schválili radní města, podklady by měli mít k dispozici v květnu.

Projektová příprava musí předcházet projektové dokumentaci a samotnému provedení díla. Její součástí budou energetický posudek, analýza a návrh osvětlení podle požadavků Národního plánu obnovy (NPO) či odborná spolupráce při žádosti o dotaci.

„Zpracování tohoto dokumentu je pro další rozvoj úsporného osvětlení v Hradci Králové velmi důležité. Je třeba zhodnotit, jakého osvětlení se bude výměna týkat, kde bude třeba doplnit nové výložníky a kolik nás to bude v budoucnu stát,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Vrbický.

Vypracování projektové přípravy vyjde na 135 tisíc korun bez DPH. Druhá etapa výměny veřejného osvětlení v Hradci Králové se týká oblasti malého městského okruhu, půjde tedy o světla na třídě Československé armády, v Komenského ulici a na Gočárově třídě.

V první etapě by se světla měla vyměnit za úspornější na Gočárově okruhu. „Stávající osvětlení zde nahradí 381 kusů nových LED svítidel a 21 výložníků. V současnosti se vytváří projektová dokumentace. Se zahájením prací počítáme na přelomu podzimu a zimy letošního roku,“ dodal náměstek Vrbický.

Na obě etapy by radnice chtěla využít dotaci. „V rámci výměny osvětlení na Gočárově okruhu byla v loňském roce podána žádost o dotaci do Národního plánu obnovy. Jedná se o typ dotace na podporu zvýšení energetické účinnosti a úspornosti systémů veřejného osvětlení. Činit by mohla až 7,9 milionu korun,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast městských dotací a energetiky Lukáš Řádek.

Do dotační výzvy Národního plánu obnovy spadajícího pod Ministerstvo průmyslu a obchodu je možné se přihlásit jednou za rok. Město se tak chystá podat žádost o dotaci letos znovu. „Na druhou etapu chceme žádost o dotaci ze stejného dotačního titulu, jelikož v tomto případě je možné žádost podávat opětovně. Naším cílem je dosažení maximální úspory elektrické energie. Snížení poptávky po elektřině navíc přispívá k poklesu ceny energie a pomáhá plnit naše klimatické závazky,“ vysvětlil Řádek.