1. Silnice I/16

V Trutnově ve směru
na Královec probíhá omezení šířky na mostech ev.č. 16-088

a 16-096 zdůvodu snížení jejich nosnosti.

Do 31. 12. 2007

2. Silnice I/16

Částečná uzavírka vDolním Lochově ve směru na Jičín zdůvodu opravy mostu. Provoz je vždy veden volnou polovinou mostu.

Do 27. 5.

3. Silnice II/319

Úplná uzavírka pro vozidla nad 7,5 tuny mezí obcí Javornice a Pěčín zdůvodu rekonstrukce mostu. Objízdná trasa je značena po okolních komunikacích.


Osobní doprava je vedena přes rekonstruovaný most.

Úplná uzavírka do 30. 6. 2007

4. Silnice II/303

Částečná uzavírka vPolici nad Metují zdůvodu stavebních prací. Provoz je veden volnou částí vozovky.

Částečná uzavírka do 30. 6.

5. Silnice II/567

Částečná uzavírka od Rtyně v Podkrkonoší směr Hronov vobci Zbečník z důvodu opravy mostu. Obousměrný provoz bude zachován.

Částečná uzavírka do 25. 8. 2007