„Funkcionalistická budova, která byla projektována Janem Reichlem jako sídlo sborového velitelství v roce 1936 a stejným architektem o deset let později adaptovaná pro nově zřízenou lékařskou fakultu, si pozornost určitě zaslouží i pro pohnutou historii vlastní stavby," říká kurátorka výstavy Pavla Koritenská z Muzea východních Čech a dodává: „Nechybělo však málo a budova by stála na zcela jiném místě, pravděpodobně v „jiném kabátě" a svoji tvář by změnila i část historického centra města."

Ostatně snaha o založení fakulty probíhala v Hradci Králové už před 2. světovou válkou. Za německé okupace tu ale svůj štáb zřídilo gestapo, část budovy také sloužila jako vojenský lazaret. Teprve v roce 1945 se zakládá lékařská fakulta, jejíž osud je ale i pak leckdy nejistý.

Právě to mapuje výstava, kterou tvoří celkem osm částí s odborným textem a fotografiemi ze sbírek muzea. „Vedle známých snímků jsou zde dosud neznámé nepublikované snímky. Zároveň je poprvé důkladně přiblížena historie vlastní stavby, kterou v současné době lékařská fakulta využívá," doplňuje Pavla Koritenská.

Na fakultě v současnosti studuje ve všech studijních programech téměř 1800 studentů, z nichž asi jednu pětinu tvoří zahraniční posluchači. Od konce září se na škole rozjíždí i zcela nový projekt studia pro seniory. Velkolepé oslavy založení fakulty vyvrcholí slavnostním shromážděním ve čtvrtek 19. listopadu v hradecké filharmonii.