"Z důvodu významného poklesu snášky, byly v chovu provedeny odběry vzorků (výtěry). Vyšetření v Národní referenční laboratoři ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N8," poznamenal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Zbývající dvě nová ohniska se nacházejí v malochovech. První z nich je v obci Třebotov v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn devíti z 14 chovaných nosnic, které se mohly dostat do kontaktu s volně žijícími ptáky z nedalekých rybníků.

Ptačí chřipka byla potvrzena také v drobnochovu nosnic a kachen v obci Vysočany na Tachovskou. Také zde uhynula většina z 11 chovaných kusů drůbeže – nosnic a kachen. Také v obou výše zmíněných malochovech se jedná o ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež ve všech třech chovech bude v souladu s legislativou utracena. Příslušné krajské veterinární správy vymezí tříkilometrová ochranná pásma a pásma dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.

Dosud bylo letos v České republice letos potvrzeno 31 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže či u ptáků chovaných v zajetí. V 19 případech byla nákaza potvrzena u nalezených volně žijících ptáků.