Ve středu 13. dubna se v Dělnickém domě ve Skřivanech sešla starší generace nejen z obce, ale i z okolí, aby uctila památku této významné osobnosti našich dějin.

Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli, za jejich vstřícnost a úsilí, které tomuto vystoupení věnovali. Nešlo jen o zvládnutí textu, ale i o nácvik dobových písní, při kterých nás doprovázeli na flétny žáci ZŠ Skřivany, o nácvik autentického tance ze 14. století a o pomoc při zhotovení oděvů, obvyklých v té době.

Program byl doplněn záznamem dobových písní skupiny Kantoři s ukázkou hudebních nástrojů používaných ve 14. století.

Další část této akce byla věnována podpoře fyzické zdatnosti našich seniorů - několik hodin tančili při hudbě skupiny pana Vance.

Takovýmito a podobnými akcemi plníme náš záměr - veselý a spokojený senior je cílem našeho snažení.

Hana Svobodová