Výtah je nutný i kvůli hygieně

Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France je výtah velmi podstatný z hlediska hygieny. „V současnosti je tu pouze jeden lůžkový a jeden klasický výtah. Stávajícím lůžkovým výtahem se dopravuje úplně vše – nejen osoby, také osoby na lůžku, ale i jídlo a prádlo. Proto vyvstala potřeba druhého výtahu ve velikosti lůžkového, aby se činnosti od sebe oddělily. Že bude sloužit i k evakuaci je plus," vysvětlil.

Kromě evakuačního výtahu v domově na Novém Hradci nedaleko rybníka Biřička přibudou nové recepce se zázemím. „Součástí investice je i vybudování evakuační požární signalizace a nové počítačové sítě v budově," doplnil hejtman.

Modernizace se dočká také stávající elektrická zabezpečovací signalizace, kamerový systém nebo domácí rozhlas.

Rekonstrukce je zatím pouze na papírech. „Teprve se zpracovává projektová dokumentace, předpokládaná investice se odhaduje v řádech milionů, přesná částka zatím není jasná," upřesnila referentka tiskového  oddělení kraje Martina Götzová.