V pátek jim končil pětidenní barmanský kurz, jehož výstupem byla závěrečná zkouška.

Kurz vedla osoba nanejvýš povolaná, mistr v oboru, barman a pedagog Karel Zapalač, který je držitelem mnoha oborových titulů a ocenění. V roce 2000 byl například vyhlášen jako nejzručnější barman světa. Má i zápis do Guinessovy knihy rekordů.

„Kurzu se účastní pětadvacet studentů, které učím vyrábět 70 druhů koktejlů. Zároveň si mají frekventanti kurzu osvojit všechny techniky míchání nápojů,” řekl barman a pedagog Karel Zapalač. Při závěrečných zkouškách měli studenti umíchat jeden drink za pět minut. Dále je čekal písemný test z teorie, který čítal padesát otázek. „Po zkouškách dostanou absolventi kurzu certifikát a jsou připraveni do praxe a na soutěže,” uvedl Zapalač. Dobrý barman musí být nejenom dobrý psycholog, ale i teoretik. „Když se host zeptá, tak barman musí umět definovat chuť a znát třeba detailně výrobu whisky,” uzavřel Karel Zapalač.