Podávat žádosti mohou osoby, které k datu podání ještě nedosáhly věku 32 let, mají ve městě trvalý pobyt nebo jsou zde zaměstnány, a také nevlastní byt ani jinou nemovitost určenou k bydlení. K dispozici budou byty v lokalitách Svatojánská a Stromovka, také na Gočárově třídě nebo v ulicích Urxova, Pod Zámečkem, Divišova a Rybova. Předepsané formuláře můžou žadatelé odevzdávat pouze osobně na magistrátu města ve dnech 3., 10. a 15. listopadu vždy od 8 do 17 hodin. Veřejné losování se pak uskuteční 22. listopadu v 15 hodin ve velkém sále Adalbertina.

„Startovací byty jsou ideálním řešením bydlení pro mladé lidi, protože jim nízký nájem umožní dosáhnout na plnohodnotné bydlení a zároveň si našetřit finance do budoucna. Obzvlášť v dnešní době, kdy jsou ceny nemovitostí velmi vysoké, je po tomto typu bydlení vysoká poptávka,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Zájemci o byt musí kromě věku nebo bydliště či zaměstnání v Hradci Králové musí splňovat ještě další podmínky. „Žadatel například nesmí vlastnit byt ani jinou nemovitost určenou k bydlení, nesmí být dlužníkem města nebo městských organizací a musí být zaměstnán více než šest měsíců před podáním žádosti. Budeme také požadovat, aby se vybraný žadatel přihlásil k trvalému pobytu v Hradci Králové. Každý uchazeč o startovací byty může podat pouze jednu žádost, přičemž manželé nebo registrovaní partneři jsou považování za jednoho uchazeče,“ informuje náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO). Nájemné v těchto startovacích bytech zůstává stejné jako při předchozím losování, tedy ve výši 45,30 korun za metr čtvereční za měsíc.

Uvolněné startovací byty se nachází v k lokalitách Svatojánská a Stromovka, na Gočárově třídě v domě čp. 760, v Urxově ulici čp. 296, v ulici Pod Zámečkem čp. 1835, 1836 a 1837, v Rybově ulici čp. 1898 a Divišově ulici čp. 830. Vyplněné žádosti o pronájem startovacích bytů budou přijímány pouze osobně ve dnech 3., 10. a 15. listopadu vždy od 8 do 17 hodin v zasedací místnosti č. 199/A. v prvním patře pravého křídla budovy hradeckého magistrátu na adrese Československé armády 408. Přihlášky nelze podávat elektronicky ani zasílat poštou. Přihláška do výběrového řízení bude od 15. října 2021 k dispozici na odboru správy majetku města, na webových stránkách města nebo na úřední desce. Na těchto místech budou postupně doplněny také další informace k výběrovému řízení včetně možnosti prohlídek bytů.

Veřejné losování proběhne 22. listopadu od 15 hodin a bude provedeno zástupcem odboru interního auditu a kontroly ve velkém sále Adalbertina. „Vítězný uchazeč bude mít možnost si konkrétní byt prohlédnout, a pak sdělit odboru správy majetku města, zda na něj chce uzavřít nájemní smlouvu. V případě jeho nezájmu, bude osloven další vylosovaný v pořadí. Nájemní smlouvy budou uzavírány od prosince. Větší počet bytů se bude postupně uvolňovat také v průběhu prvního pololetí roku 2022,“ dodává náměstek Marek.