Jedná se o významný mezník v dějinách východočeského archivnictví. Archivu až dosud chyběl moderní depozitář na úrovni 21. století, v němž by bylo možné soustředit velké množství archiválií a zajistit odpovídající podmínky pro archiválie, klienty a zaměstnance. Umístění v krajském a univerzitním městě je z tohoto hlediska velmi důležité.

Nový hradecký archiv pojme 20 kilometrů tisků

Badatelé a pracovníci archivu mají od úterý nové zázemí v depozitáři na okraji Hradce Králové. Nový archivnický prostor umožnil mimo jiné přestěhovat archiválie z nevyhovujícího objektu staré školy v Hostovlicích u Kutné Hory, zrušit pronájem depozitáře v Pardubicích a v nejbližší době budou následovat další přesuny v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje archivu. Objekt je zároveň díky kapacitní rezervě zálohou pro mimořádné situace v jakémkoli archivním oddělení. Nový archiv se rozkládá na ploše takřka dvou kilometrů a ve svých regálech pojme až 20 kilometrů archiválií.