Parkovací dům za 140 milionů korun má pomoci řešit nedostatek míst v historickém centru města. Stavba garáží v areálu Gayerových kasáren začala letos na jaře a nyní je přibližně v jedné třetině. „Do konce roku by měla být hotová hrubá stavba parkovacího domu. Pak přijdou na řadu práce uvnitř objektu a práce na fasádě. Stavba zatím postupuje podle plánu,“ dodal Jiří Holubec.

Přípravné práce na stavbě garáží začaly na konci loňského roku. Pak stavbu zkomplikoval archeologický nález pozůstatků pevnosti z 18. století. Investor kvůli tomu musel ze tří čtvrtin přepracovat projektovou dokumentaci a ze stavby vypustit zapuštěné polopatro parkovacího domu. Původně plánovaná kapacita garáží 320 míst se kvůli tomu snížila o 36 míst.