V ulicích Rybova a Antonína Petrofa v Hradci přibudou od října nové kontejnery na kuchyňský odpad. Do těchto hnědých popelnic s označením budou moci lidé vyhazovat například zbytky jídel, maso, malé kosti, mléčné výrobky nebo třeba potraviny, kterým již vypršela trvanlivost, a to i včetně plastových nebo papírových obalů.

„Sběr tohoto typu odpadu jsme schopni zajišťovat jednou týdně, putovat bude do bioplynové stanice. Zde máme k dispozici drtič, který je schopen veškerý sebraný materiál podrtit a následně oddělit biomateriál od obalů,“ vysvětluje ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek. Vzhledem k technologii na bioplynové stanici by však lidé do těchto kontejnerů neměli vyhazovat odpady ve skleněných nebo kovových obalech.

Ilustrační foto
Týden pěstounství připomene důležitost náhradní péče a přinese zábavný program

Podle vedení města jde prozatím o pilotní projekt, který bude půl roku fungovat ve zkouškovém provozu. „Až poté, jaké budou výsledky a reakce občanů, budeme rozhodovat o tom, zda tuto formu třídění budeme ve městě zavádět či nikoliv. Každopádně jde o další aktivitu, kterou chceme přispět ke zvýšení míry recyklace a především ke snížení produkce množství směsného komunálního odpadu,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).