V rámci této akce, kterou připravil kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací, proběhla řada zajímavých prezentací a workshopů. Téměř stovka účastníků měla možnost dozvědět se o fungování Regionálního centra podpory sociálního podnikání, odpovědném zadávání veřejných zakázek, možnostech financování a poradenství v oblasti sociálního podnikání a připravovaném zákonu o sociálním podnikání.