V bodech programu, je například zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové, písemnosti adresované Zastupitelstvu města, informace o výsledku jednání valné hromady společnosti Aldis, a.s. konané 15. června, správa majetku města ať jde o nakládání s byty, služebnosti, prodej nebo směnu a výkup nemovitostí, navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna města Hradce Králové nebo úprava dotačního programu na rozvoj cestovního ruchu 2019.

Zasedání je možné sledovat online.   (vm)