Podle informací společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové budou dodávky teplé vody postupně přerušeny po šesté hodině ranní.

Důvodem odstávky bude tlaková zkouška horkovodních rozvodů z opatovické elektrárny, která ve městě zásobuje teplem zhruba 24 tisíc domácností. Cílem preventivní tlakové zkoušky je zjištění případných netěsností, které by pak technici opravili ještě do zahájení příští topné sezony. Pokud nebude zjištěna závada, počítá se s postupným obnovením dodávek po 18. hodině.