Během tohoto roku totiž došlo 
k rozšíření sběru bioodpadu také z vnitrobloků a činžovních domů v centru města, zatímco předtím sběr probíhal pouze v lokalitách s rodinnými domky. V budoucnu by mohlo dojít také k rozšíření tohoto systému na panelová sídliště.

Typické hnědé popelnice se poprvé v krajské metropoli objevily před dvanácti lety, kdy došlo k zavedení svozu bioodpadu. Ve městě je nyní téměř devět a půl tisíce hnědých popelnic.

Svoz a likvidaci bioodpadu zajišťuje společnost Hradecké služby, jejímž spoluvlastníkem je město a firma Marius Pedersen. Hradecké služby zahajují svoz každoročně na přelomu února 
a března a pokračují v něm do konce listopadu.

Do poloviny letošního roku se z hradeckých domácností odvezlo zatím 2010 tun bioodpadu, z toho 636 tun v květnu. Oproti minulému roku, kdy se odvezlo 4230 tun bioodpadu, se jedná o devíti procentní nárůst.

„Cíl stanovený plánem odpadového hospodářství města je do roku 2020 snížit celkové množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky na 35 procent oproti roku 1995," řekl Radek Sokol, ředitel Hradeckých služeb a městský odpadový hospodář. Město nyní proto rozšiřuje hnědé popelnice i do centra města, aby se cíl podařilo splnit.

Zájemci o tento systém se mohou registrovat na webu www.tridimevhradci.cz a po prověření podmínek jim bude popelnice přistavěna, přičemž každá nemovitost má nárok na jednu zdarma a další si poté občané mohou přikoupit. „Očekáváme další navýšení počtu nádob o asi 500 kusů," dodal Sokol.

Letos v dubnu navíc došlo i ke změně systému třídění a vyvážení odpadů z plastu a papíru. V městských ulicích tedy můžeme spatřit popelnice až čtyř různých barev.