„Vybavení klubu je od letošního března bohatší o simulátor stáří a těhotenství. Důsledky kouření v těhotenství demonstruje další pomocník, panenka ,kouřící Sue’. Pomůcky obohacují způsoby práce v rámci skupinových programů, jejímž cílem je mimo jiné předcházení a snižování rizikového chování dětí a mládeže ve věku od 12 do 21 let,“ říká vedoucí oddělení sociální prevence, kurátorka pro mladistvé a dospělé Dagmar Dvořáčková.

Simulátor stáří a těhotenství je vhodný k otevírání témat, jako jsou vztahy vůči seniorům, plánované rodičovství a rizikové chování v těhotenství.

„V rámci práce s dívkami využijí pracovníci Klubu Mandl také model pro samovyšetření prsu, který bude prostředkem k diskusím o tématech prevence zdravotních rizik,“ vysvětluje význam a využití simulátorů v praxi.

Skupinové aktivity v nízkoprahových zařízeních představují důležitou součást práce. Nejen, že jsou zaměřeny preventivně, ale také pomáhají prolamovat ledy k individuální práci, kdy v rámci rozhovorů pomáhají pracovníci řešit problémy svých klientů.

Sociální pracovníci Mandlu se snaží být s lidmi ,,tady a teď“ v jejich každodenních starostech a radostech, vytvářet pro ně bezpečný prostor s osobním kontaktem a možností se dále ve svých schopnostech a zájmech rozvíjet.

„Ti, kdo do Klubu Mandl nechodí, si budou moci nové pomůcky vyzkoušet na propagačních akcích, které Klub Mandl v letošním roce chystá pro veřejnost v Novém Městě nad Metují,“ říká Dagmar Dvořáčková, a prozrazuje, že v den květnových narozenin Klubu Mandl se jeho prostory otevřou pro veřejnost. „V červnu se Klub Mandl představí v zahradě novoměstské sokolovny na festivalu Street art. Žáci středních a základních škol se pak s klubem seznámí na zářijových besedách pro školy,“ pokračovala s tím, že termíny těchto akcí budou s předstihem zveřejněny.

Klub Mandl je v letech 2009 – 2012 financování z prostředků Evropské unie – Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, díky projektu Královéhradeckého kraje Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. (dop)