Cestovatelka a vedoucí hvězdárny ve Vyškově Dobromila Patáková představila například památky carského města Petrohrad, zajímavou cestopisnou pouť přes poloostrov Kola až za polární kruh. V neposlední řadě se posluchači mohli seznámit i s každodenním životem běžných ruských obyvatel. K obdivu nebyl jen popis čarovné přírody, ale i život v civilizací odlehlých oblastech.