„K vidění bude široká škála modelů pro nadcházející společenskou sezonu, sportovní móda, spodní prádlo a další inspirace pro zimní období," slibuje majitelka pořádající agentury Daniela Brázdová. Hosty módní show bude pěvecké duo Kamélie a herci z nového českého filmu Modelky, s.r.o. Výtěžek ze vstupného bude věnován Centru pro poruchy hemostázy při IV. interní hematologické klinice Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Módní show se koná pod záštitou Oldřicha Vlasáka, místopředsedy Svazu měst a obcí ČR.   (red)

Chcete vyhrát vstupenky na středeční show od 19 hodin? Stačí odpovědět na otázku: V jaké ulici sídlí agentura Daniela Models? Odpovědi posílejte na e-mail kamila.mala@denik.cz.

Mladí historici se projdou 
po protektorátních Čechách

Hradec Králové - Dvojnásobný nositel ceny Magnesia Litera Jiří Padevět obohatí milovníky historie i literatury svými znalostmi období druhé světové války. Přednáška významného českého spisovatele literatury faktu a ředitele nakladatelství Academia s názvem „Člověk ve válce – Postřehy nakladatelovy" se uskuteční již ve středu od 13 hodin na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (UHK) na náměstí Svobody.

„Pozvání Jiřího Padevěta k přednášce na půdě Univerzity Hradec Králové bylo učiněno na základě jeho úspěšné odborné a faktografické činnosti týkající se válečných let 1939 až 1945 na území Protektorátu Čechy a Morava, za níž byl v uplynulém roce oceněn Magnesií Literou," vysvětluje organizátor setkání David Zima z Historického ústavu Filozofické fakulty UHK.

S ohledem na blízké výročí sedmdesáti let od ukončení druhé světové války je historické období protektorátních let velmi aktuální, a tak skýtá téma přednášky pro studenty i širokou veřejnost příležitost k prohloubení znalostí o dané historické etapě.

„Přednáška a následná autorská beseda seznámí posluchače jak s vybranými málo známými fenomény konce druhé světové války na území Protektorátu, tak s mentalitou tehdejší společnosti. Z hlediska historiografických metod bude demonstrovat proměnu historických míst a zachycení genia loci v dějinách," upozorňuje Zima.

Přednáška je přístupná všem studentům i zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí seznámit s významnými událostmi, které formovaly tvář poválečné československé republiky.   (zr)

V Galerii Koruna na vás jako tradičně dýchne české umění

Hradec Králové - Milujete české umění? Tak to si pravděpodobně jako každý rok nenecháte ani letos ujít exhibici  práce „zlatých českých ručiček" v Galerii Koruna v Rokitanského ulici.

Výstava nese název Vánoční kolekce a jak je dobrým zvykem i letos se můžete těšit na obrazy, grafiky a plastiky z dílen významných českých umělců. V útrobách galerie se tak můžete už na středeční vernisáži od 18 hodin večer kochat díly Františka Tichého, Oty Janečka, Adolfa Borna nebo Věry Janouškové.

Pokud se vám datum vernisáže nehodí, vůbec nezoufejte. Otevřeno mají v týdnu od 10 do 18 hodin a o víkendu od 11 do 16 hodin. Výstava tam navíc potrvá až do 10. ledna.   (zum)