„Prosíme všechny občany, aby na území kraje nekouřili nebo nerozdělávali oheň v lese či ve volné přírodě. Tímto opatřením chceme omezit riziko vzniku větších materiálních škod,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Kromě rozdělávání ohně a kouření je ve volné přírodě a v lesních porostech zakázáno také táboření mimo vyhrazená místa, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a spalování odpadů a dalších hořlavých látek.