Vychází z ověřeného hradeckého systému parkování – chodníky převezme soukromá společnost a bezplatně městu zajistí úklid, navíc vybuduje několik podchodů, které po vypršení smlouvy město odkoupí.

Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucího odboru soukromého podnikání s městským majetkem ing. Miro Sláva, se kterým jsme si dali schůzku první dubnový den.

V jakém stadiu se systém ISPP nachází a co je jeho podstatou?
„Systém je ve stadiu realizace a v podstatě vychází z parkovacího systému – na třicet let přenechat chodníky soukromé firmě. Ta se postará nejen o čistotu, ale navíc vybuduje i podchody, které pak město odkoupí. Garanci dodržování pravidel opět převezme městská policie.“

Zeptám se za nás, za občany – jaké důsledky to přinese?
„Měsíční paušál, jenž by umožňoval pohyb po jakýchkoliv chodnících ve městě, by pro občana představoval platbu v rozmezí 1800 až 2300 korun, ročně by se tedy jednalo o částku přibližně 25 000 korun. Jednodenní karta by měla stát asi 200 korun, jednorázová karta umožňující krátkou pochůzku by se odvíjela od vzdálenosti.“

Neobáváte se, že tím některé sociálně slabší vrstvy v podstatě uvězníte doma?
„Město bude tentokrát poplatky hradit nejen za občany imobilní, ale firma bude mít od města hrazené i poplatky za jakékoliv držitele invalidních průkazů, za děti do 18 let a za seniory od 60 let. Navíc jsme prosadili, aby zůstal systém od 2. do 6. hodiny bezplatný, takže v tomto čase se budete moct proběhnout či vyvenčit psa zcela zdarma. Systém bude navíc disponovat pětiminutovou toleranční rezervou, takže například vynést koš s odpadky nebude problém ani přes den.“

Jistě máte promyšlený i systém kontroly, že?
„Jedním z dalších kladů bude vytvoření 480 nových pracovních míst v řadách městské policie. Je dohodnuto, že v první fázi k policii přejde kompletní úklidová četa technických služeb, neboť se po zavedení systému stane nadbytečnou.“

Jak podle vás hradecká veřejnost ISPP přijme?
„Nové myšlenky nemívají na růžích  ustláno nikdy. Kritizuje se to či ono, ale to je přece normální, ne? Jsme v demokracii a ti lidé na to mají právo! Při realizaci parkovacího systému lidem vadilo, že se policie vozila ve vozech výběrčí společnosti, tak se to zakázalo a problém je vyřešen. My se už této chyby nedopustíme. V systému ISPP budou policisté rozváženi minibusy městské policie, které budou zároveň celodenně svážet zadržené občany ke zkrácenému projednávání přestupků.“

Jsou ještě některé chyby, kterých byste se po zkušenostech s parkovacím systémem rádi vyvarovali?
„Nedopustíme, aby nám firma utekla se svým sídlem do Prahy, protože chceme její daně. Tentokrát budeme i požadovat, aby vlastnická struktura firmy byla transparentnější – alespoň polovina vlastníků akcií bude muset být známá, aby se zamezilo různým hradeckým pomluvám. Odvoz zadržených pachatelů bude minibusy městské policie, takže ani zde nebude prostor pro kritiku, jíž jsme při činnosti odtahových vozidel ISP svědky. Nebude se konat ani žádné nasazování „botiček“ – pokud dojde při zadržení pachatelů chodníkových přestupků k použití pout, pak jen v nezbytných případech – když jich například bude hodně a bude je nutno dočasně zajistit připoutáním k lavičce či ke sloupu. Jejich  následné uvolnění bude zcela zdarma.“

Děkujeme za poskytnuté informace a už teď, 1. dubna 2012, se těšíme na chodníky čisté jako alabastr.   (joj)