Kurzu, který se koná většinou dvakrát do roka, se zúčastnily téměř tři desítky psovodů Horské služby České republiky, jejich kolegů z Polska a Slovenska, Městské policie Praha a Ostrava a rovněž Jihočeské záchranné brigády.

„Akce podobného typu jsou pro záchranáře velkým přínosem. Špičkově připravení psovodi a psi již zachránili, a v budoucnu nepochybně zachrání, mnoho lidských životů. Tím, že se kurzu účastní zástupci různých složek z více zemí, může docházet k výměně nesmírně cenných informací,“ uvedl vedoucí lavinové komise Horské služby ČR Pavel Cingr. Praktickým ukázkám záchranných prací přihlíželi policejní prezident a ředitelé krajských správ Policie ČR.

Zúčastnili se společné porady s vedením HS ČR, zaměřené na součinnost obou složek v horských podmínkách, zejména při pátrání po osobách v terénu. „Kvalitní spolupráce složek integrovaného záchranného systému je pro nás velmi důležitá a často rozhodující při záchraně života zraněných či ztracených osob,“ uzavřel úspěšnoou akci náčelník Horské služby Jiří Brožek.