Do sedmnácti městských základních škol by po započtení 123 doposud podaných žádostí o odklad povinné docházky mělo v září nastoupit 913 dětí, které budou rozděleny do čtyřiceti tříd.

Základní školy ještě před zápisem připravily dny otevřených dveří, jejichž cílem bylo představit rodičům i dětem prostředí a nabídku školy. Orientaci v nabídce pomohla usnadnit i městem vydaná publikace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Se změnou školského zákona je změna i v oznámení přijetí žáka do základní školy. Rodiče budoucích prvňáčků obdrželi u zápisu registrační číslo, pod kterým je žák po celou dobu přijímacího řízení evidován. Výsledky o přijetí prvňáčka budou ředitelem školy oznámeny do třiceti dnů ode dne konání zápisu.

Zdarma dostanou městskou kartu

Další zajímavostí je, že rodiče či zákonní zástupci dětí obdrželi u pátečních a sobotních zápisů formuláře potřebné pro vydání městské karty. Městskou kartu nabízejí základní školy, jejichž zřizovatelem je město, ze svého rozpočtu již čtvrtým rokem.

Žádosti o bezplatné vyhotovení karty budou přijímat ředitelé škol do konce dubna, žáci kartu obdrží v září v první školní den.