„Snažíme se změnit skladbu porostů směrem k listnatým stromům,“ uvedla pracovnice Městských lesů Hradec Králové Andrea Bůžková. Mezi vysazovanými mladými stromky převládají duby letní a duby zimní, jilmy, buky, jedle bělokorá či třešně ptačí. Pracovník za den vysadí asi 600 mladých stromků.

Lesníci se také rozhodli zpestřit jídelníček zdejší zvěři, proto je mezi sazenicemi i šedesátka hrušní, jabloní a třešní.