V nechanickém kostele Nanebevzetí Panny Marie je připraven program již od 18 hodin. Posezení před kostelem, kde chtějí organizátoři představit práci společnosti Hradecký venkov, nabídne například zákusky z cukrárny Jany Vondruškové z Rohovládové Bělé, studenou kuchyň a kurz pletení vánoček pak studenti Potravinářské školy Smiřice. V kostele od 20 hodin zazní písně šesti staletí na pětadvaceti dobových nástrojích v podání kvarteta SoliDeo. Čtení z Bible začne 22 hodinou.
Zároveň je tu připraveno pět výstav, například „Jak šel čas“ z Obecního úřadu Roudnice. Při Noci kostelů si zájemci mohou také prohlédnout věžní hodiny a zvony ve věži. Jak pořadatelé upozorňují, cílem je nejen finančně podpořit opravu nechanických varhan, ale také představit práci společnosti Hradecký venkov a především připomenout kulturní a duchovní dědictví našich předků.

V trutnovském kostele Narození Panny Marie se začíná v 15.50 hodin programem pro děti včetně neobvyklé prohlídky objektu. Od 18 hodin následuje mše svatá s komentářem a rytmickým doprovodem a ve 20 hodin začíná první prohlídka kostela s odborným výkladem, malým divadelním představením i současným moderním tancem za doprovodu varhan. O půlnoci se mohou zájemci těšit na malé překvapení.

Pro návštěvníky je dobré zmínit internetovou adresu: www.nockostelu.cz, na níž naleznou vyčerpávající informace včetně konkrétních časových údajů.