„V letošním devátém ročníku soutěže se na prvním místě umístilo město Olomouc, které si odneslo putovní Křišťálovou popelnici se svým jménem a šek na 150 tisíc korun," uvedla Šárka Nováková, tisková mluvčí společnosti EKO-KOM, která soutěž organizuje.

Na stříbrné příčce se umístily Sedlčany, jejichž zástupci si odvezli 100 tisíc korun a na třetím místě skončil Havlíčkův Brod. Šek pro ně měl hodnotu 70 tisíc korun. Obě obce byly odměněny také menšími křišťálovými popelnicemi.

Kritérií bylo více

Prvenství si města a vesnice ale nezaslouží díky množství tříděného odpadu. Kritéria jsou poněkud jiná. „V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním odpadem, mírou aktivity, ale i komplexností hospodaření včetně informování občanů o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví," dodala mluvčí Šárka Nováková.

Diskutovali odborníci

Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo v kongresovém centru Aldis v rámci konference Odpady a obce. Ta se v Hradci Králové koná již počtrnácté. Na konferenci se sešla odborná veřejnost a odborníci, kteří se vyjadřovali k aktuálním odpadovým tématům. V úvodu vystoupili například náměstek ministra pro životní prostředí Martin Frélich nebo senátor Petr Šilar.