Pro klienty denního stacionáře jsou každý týden připraveny výlety a zajímavý program.

Splnil se jim sen

Obyvatelky chráněného bydlení  čekal týdenní pobyt na chatě u Sečské přehrady. Pracovníky denního stacionáře  zase pro změnu čeká závěrečný sprint k cílové pásce, ke slavnostnímu otevření denního stacionáře v Severní ulici v Hradci Králové. To se uskuteční v pátek 30. srpna  od deseti hodin. Denní stacionář se nachází na Slezském Předměstí, za autobusovou zastávkou u Domu L. v Severní ulici.

Poslední úpravy

Budova, která byla v posledních červnových dnech zkolaudována, se postupně probouzí do podoby potřebné k poskytovaní  služby. Terapeutické dílny rozkvétají barvami a vkusná výzdoba postupně dotváří pozitivní atmosféru.

Zbývá doladit společné prostory, upravit okolí budovy a slavnostní okamžik, o kterém jsme dlouhá léta snili, tedy mít pro denní stacionář samostatnou budovu s důstojným zázemím, může nastat.Tato krásná chvíle má i významné načasování, neboť zařízení v tomto roce slaví dvacet let svého působení na poli podpory  a pomoci osobám se zdravotním postižením.

Rádi bychom poděkovali hradeckému magistrátu za dlouholetou snahu a iniciativu při  hledání řešení důstojných prostorových podmínek pro poskytování služeb našim zařízením.

Za areál denního stacionáře, který  bude  v pátek 30. srpna slavnostně předán do rukou veřejnosti, jsou nesmírně vděčni nejen klienti, ale i všichni zaměstnanci.

Klienti a zaměstnanci Danety