Letošní zápisy se týkají dětí narozených od 1. záři 2015 do konce srpna 2016. Pokud budou rodiče žádat o odklad, musí do 28. června předložit souhlas dětského lékař nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické porady. Ukrajinské děti budou mít zápisy až odpoledne 10. června. Teď hradecký magistrát odhaduje, že by se mohlo jednat o desítky budoucích školáků.